Spotkajmy się na konferencjach...

Obserwujemy, że Recognizin prp staje się jednym z narzędzi wsparcia pracy Lekarza w kontaktach z pacjentem zgłaszającym problemy z pamięcią. Szanujemy czas pracy specjalistów dlatego z informacją naukową docieramy przede wszystkim podczas licznych konferencji i szkoleń.

 

Najbliższe konferencje, w których bierzemy udział to:

 • Łódzkie WARSZTATY PSYCHOGERIATRYCZNE 1-2 III 2019
 • VI Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii 2019 Kraków
 

Braliśmy udział w konferencjach: 

 • II Konferencja Otępienie w Praktyce Warszawa VI 2018
 • Ogólnopolski Kongres Starzenia się - Pacjent 65+ Sopot V 2018
 • Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne Łódź III 2018

 • Psychiatria Medforum Wisła 2017
 • IV Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne Katowice 2017
 • XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Gdańsk 2017
 • Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+ 2017
 • X Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne Cedzyna/Kielce IX 2017
 • Warsztaty Psychogeriatryczne III 2017 Łódź

 • Psychiatria Senioralna MEDFORUM Wisła 8-10 XII 2016 
 • Kobieta Mężczyzna +65 Jak leczyć i pomagać Warszawa 21-22 X 2016
 • XI Ogólnopolska Konferencja Medyczne konsekwencje uzależnień WOLMED Dubie 14 X 2016
 • Międzynarodowe Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe 12th Danube Teaching Course w Kazimierzu Dolnym, 22-24 VI 2016

 • Neuropsychiatria Neuropsychologia 26-27 XI 2015 Poznań
 • Pułapki w Neurologii 20-21 listopada 2015 Zakopane
 • Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii -Łódź IV 2016
 • XV Warsztaty Psychogeriatryczne Łódź III 2016
 • Psychiatria MEDFORUM Wisła XII 2015
 • Profilaktyka w medycynie - Katowice X 2015
 • III Kongres Starzenia się - 2015 Sopot
 • II Konferencja Kolegium Lekarzy Geriatrii Kraków III 2015
 • XIV Łódzkie Warsztaty Psychiatryczne 2015 Łódź

 • Psychiatria Wisła - XII 2014
 • Neuropsychiatria Neuropsychologia - Poznań XI 2014
 • VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego - Warszawa XI 2014
 • Kobieta i Mężczyzna Zdrowe starzenie się Białystok X 2014
 • XVII Lubelskie Spotkania Naukowe Kazimierz Dolny - IX 2014
 • Międzynarodowe Warsztaty 10th Danaube Teaching Course Kazimierz Dolny - VI 2014
 • I i II Kongres Starzenia się ( 2013, 2014) - Sopot
 • Kontrowersje w psychiatrii 2014 - Kraków
 • X Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne 2014 - Dźwirzyno
 • XII i XIII Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne ( 2013, 2014) - Łódź
 • VII Międzynarodowa Konferencja PSYCHIATRIA Medforum 2013 - Wisła

W specjalistycznych periodykach adresowanych do środowiska medycznego publikujemy artykuły tematyczne autorstwa uznanych liderów opinii.

 
Producent: LE LOCH HEALTHCARE sp. z o.o. PRODUKT W REJESTRZE GIS -ŻP-SD-4230-00489 - mail: info@recognizin.eu